PANORAMIX

Cyfrowy Rentgen Stomatologiczny

Zdjęcia RTG:
– wewnątrzustne
– panoramiczne
– zatok
– zgryzowe
– cefalometryczne
– stawów skroniowo-żuchwowych
Tomografia stomatologiczna 3D (stożkowa):
– fragmentaryczna
– szczęki lub żuchwy
– całego uzębienia

Adres:

Opole, ul. Sosnkowskiego 4b lok. 6