SONOMED

Prywatny Ośrodek Diagnostyki Ultrasonograficznej

lek. med. Paweł Rutecki
tel. 604-557-551
– pełny zakres badań USG oraz przepływów naczyniowych metodą Dopplera
– biopsje cienko- i gruboigłowe pod kontrolą USG
– konsultacje badań: RTG, MMG, USG, TK i MR
– aparat USG klasy premium
– bardzo duże doświadczenie
www.usg.opole.pl

Adres:

Opole, ul. Kośnego 18/10

Rejestracja:

tel. 883-757-551